Administrativní a skladový objekt RPM service

Rekonstrukce a střešní nástavba obejktu RPM service 

 

Investor:                                            soukromá společnost

 

Zpracovatel projektu:

            Architektonický návrh:               Quadra project, s.r.o.

            Generální projektant:                 Quadra project, s.r.o.

            Stavební část:                           Quadra project, s.r.o.

            Požárně bezp.řešení stavby       Jiří Chlumský

            Zdravotechnické instalace:          Jobi s.r.o.  

            Zařízení techniky prostředí:        Jobi s.r.o.      

            Elektroinstalace - silnoproud:     Petr Marounek

            

Zpracované stupně projektové dokumentace:

-          Projekt jednostupňový pro stavební povolení

 

Popis stavby:

Objekt se nachází v průmyslovém areálu. V první etapě byla rekonstruována obě nadzemní podlaží a byla provedena příprava pro uvažovanou nástavbu, která byla realizována ve druhé etapě. Objekt byl kompletně zateplen. První nadzemní podlaží je využíváno jako centrální sklad společnosti. Druhé a třetí nadzemní podlaží slouží pro administrativu.