Komunitní dům v Čerčanech

Novostavba komunitního domu s kostelem  

 

Investor:                                            občanské sdružení Tři

 

Zpracovatel projektu:

            Architektonický návrh:               GWE, s.r.o.Ing. Arch. Zikmund (dokumentace ke stavebnímu povolení), 

                                                           Klang s.r.o. (dokumentace k provedení stavby)     

            Generální projektant:                 Quadra project, s.r.o.

            Stavební část:                           Quadra project, s.r.o.

            Statická část:                           STATIKON Solutions s.r.o.

            Požárně bezp.řešení stavby       Ing. Miloslav Michálek

            Zdravotechnické instalace:          Ing. Zdenka Čechová    

            Vytápění:                                 Ing. Petr Vacek      

            Vzduchotechnika:                     SaS, Ing.Jaroslav Šídlo

            Elektroinstalace - silnoproud:     Petr Havlíček, Hagler

            Elektroinstalace - slaboproud:    Sitel s.r.o.

            Měření a regulace:                    DBD control systems s.r.o.

            Zvonař:                                    Petr Manoušek

 

Zpracované stupně projektové dokumentace:

-          Projekt pro změnu stavby před dokončením

-          Projekt pro provedení stavby

 

Popis stavby:

Navržená stavba komunitního domu je přístavbou k objektu Hospice dobrého pastýře v Čerčanech. Provozně je objekt rozdělěn na část společenskou, sloužící pro komunitní činnost občanského sdružení a část kostela Nejsvětější trojice s kostelní věží a farou.

 

V realizaci od r.2010