Lesní apartmány ve Zvánovicích

Lesní apartmány ve Zvánovicích

               

Investor:                                            Legner hotel Zvánovice

 

Zpracovatel projektu:

            Architektonický návrh:              Quadra project, s.r.o.

            Generální projektant:                Quadra project, s.r.o.

            Stavební část:                         Quadra project, s.r.o.

            Požárně bezpečnostní řešení:   Ing. Svatava Čermáková

            Konstrukční část:                     První statická s.r.o., Ing. Radek Šťastný PhD.

            Zdravotechnické instalace:        Ing. Josef Hoidekr

            Vytápění:                                Ing. Petr Vacek

            Silnoproud:                              Petr Marounek

            Slaboproud:                             Polaris spol. s r.o., Ing. Ivo Tříska

            Vizualizace:                            Ing. Roman Mráz

 

Zpracované stupně projektové dokumentace:

-            Projekt pro sloučené stavební a územní řízení

-            Projekt pro provedení stavby

 

Popis stavby:

Novostavby dvou řadových a tří samostatných ubytovacích apartmánů pro areál hotelu Legner. Jednopodlažní objekty jsou realizovány jako dřevostavby s akcenetm na nízkou energetickou náročnost.

 

Realizováno 2011