Nástavba hotelu, Praha 1 - Nové Město

Nástavba hotelu, Praha 1 - Nové Město

Navýšení objektu o jedno nadzemní podlaží a dvouúrovňové podkroví, stavební úpravy spojené s vestavbou výtahu

 

Investor:                                      soukromá osoba

Zpracovatel projektu:

            Architektonický návrh:                                    MCA ateliér, s.r.o.

            Stavební část:                                               Quadra Project, s.r.o.

            Konstrukční část:                                          ALSTON, s.r.o.

            Požárně bezpečnostní řešení staveb:              Jan Mirovský

            Vytápění:                                                      Ing.Petr Vacek

            Vzduchotechnika:                                         Miroslav Bechyně

            Zdravotechnické instalace:                             Ing. Zdenka Čechová

            Elektroinstalace:                                           Petr Marounek

            Akustika:                                                     AKUSTIKA Praha, s.r.o.

      

Zpracované stupně projektové dokumentace:

-          Projekt k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby

-          Projekt pro stavební povolení

 

Popis stavby:

Předmětem  projektu jsou stavební úpravy spojené s navýšením objektu o jedno nadzemní podlaží a dvouúrovňové podkroví a s vestavbou výtahu. Cílem je úprava ubytovacího zařízení a přizpůsobení budovy danému využití.