Novostavba garáží ve dvoře, Praha 1, Štěpánská č.p.630

Novostavba garáží ve dvoře, Praha 1, Štěpánská č.p.630

Revitalizace dvora v Praze, ve Štěpánské ulici, č.p. 630 

Novostavba objektu hromadných garáží

 

Investor:                                            MČ Praha 1 

Zpracovatel projektu:

            Architektonický návrh:          Ing.arch. Ivan Macúch, Ing.arch. František Maršálek

            Generální projektant:              Quadra project, s.r.o.

            Stavební část:                        Quadra project, s.r.o.

            Konstrukční část:                   Statikon Solutions, s.r.o.

            Požárně bezp.řešení stavby     Ing. Svatava Čermáková

 

Zpracované stupně projektové dokumentace:

-          Projekt pro územní řízení

 

Popis stavby:

 

Stávající dvůr sevřený mezi domy z počátku 20.století, částečně podsklepený, z ulice přístupný průjezdem v jednom z přilehlých domů. Na převážné ploše dvora bude zřízena jednopodlažní stavba hromadných garáží, část půdorysu bude využita pro novou pasáž, navazující na stávající labyrint pasáží mezi Lucernou a palácem U Nováků. Na střeše novostavby bude městský park, přístupný z pasáže po schodišti, součástí parku bude dětské hřiště a schodiště na pavlač stávající budovy, což je nová přístupová cesta ke stávajícím zubním ordinacím. Železobetonová konstrukce novostavby musí citlivě reagovat na místní podmínky, zejména stávající podsklepení dvora, které z velké části zakryje a ochrání jej tak před zatékáním srážkových vod, dále pak na podsklepení okolních objektů, kdy je nuno eliminovat vodorovné síly z přitížení zásypů okolo stávajících sklepů. Dispozice novostavby navazuje na stávající okolní stavby - zejména budovu Egapu, který do řešení vnáší požadavek na napojení únikového schodiště, pasáže a hromadných garáží v suterénu sousední budovy. Další dispoziční vazby vycházejí z požadavku přípravy nevyužívaných prostor sklepení pod dvorem na možnost budoucího zprovoznění - tedy zajištění bezbariérového přístupu, dvou únikových cest, řešení tras budoucí ventilace... . Součástí navržené stavby jsou i stavební úpravy částí přilehlého objektu Štěpánská č.p. 630 - nová pasáž vedená prostorem dnešní restaurace a využití suterénu a přízemí zadního křídla budovy pro parkování aut.

Celkově jde o poměrně náročný projekt s řešením dispozičních vazeb na sousední objekty, v hustě zastavěném území Nového Města Pražského.

 

V současnosti probíhá územní řízení.