Obnovení výkladců nárožního domu, Malostranské náměstí, č.p. 38

Obnovení výkladců nárožního domu, Malostranské náměstí, č.p. 38

Obnovení výkladců nárožního domu 

Praha 1, Malostranské náměstí, č.p. 38

               

Investor:                                            Městská část Praha 1 

 

Zpracovatel projektu:

            Stavební část:                          Quadra project, s.r.o.

 

Zpracované stupně projektové dokumentace:

-          Jednostupňový projekt 

 

Popis stavby:

 

Obnovení výkladců v přízemí bytového domu z konce 19.století, ve velice exponované poloze na nároží Malostranského náměstí a Mostecké ulice v Praze. Návrh vycházel jednak z dochovaných dobových fotografií, jednak z tvarových řešení jiných výkladců na Malé Straně v Praze.

 

Realizováno v roce 2010.