Přestavba objektu bydlení na penzion

Přestavba objektu bydlení na penzion

Přestavba objektu bydlení na penzion

Přední Kopanina, Hokešovo náměstí

 

Investor:                                           Soukromá firma

Zpracovatel projektu:

            Architektonický návrh:             Architekton s.r.o., Ing. arch. Jiří Vrzal

            Generální projektant:               Architekton s.r.o., Ing. arch. Jiří Vrzal

            Stavební část:                         Quadra project, s.r.o.

            Konstrukční část:                    Ing.Mojmír Pinc

            Požárně bezp.řešení stavby     Ing. Ilona Muziková

            ZTI, plyn:                                Ing. Tomáš Holický

            Vytápění:                               Stanislav Matějka

            Elektroinstalace:                     Ivan Popek

       

Zpracované stupně projektové dokumentace:

-          Projekt pro stavební povolení

 

Popis stavby:

Předmětná budova je součástí souboru objektu bývalého Jesuitského dvorce. Objekt bude po rekonstrukci sloužit jako penzion se společenskými prostory a jídelnou. V objektu budou dále rekonstruovány dva stávající byty.