Půdní vestavba Opatovická

Půdní vestavba Opatovická

Půdní vestavba tří bytů

Opatovická, Praha 1

 

Zadavatel:                                            MČ Praha 1

 

Zpracovatel projektu:

            Generální projektant:               Quadra project, s.r.o.

            Stavební část:                        Quadra project, s.r.o.

            Požárně bezp.řešení stavby     Ing. Svatava Čermáková

            Zdravotechnické instalace:       Ing. Josef Hoidekr

            Vytápění:                                Ing. Petr Vacek

            Elektroinstalace:                     Petr Marounek

            Akustická studie:                    Akustika Praha s.r.o., Ing. Josef Novák

 

Zpracované stupně projektové dokumentace:

-          Projekt pro stavební povolení

 

Popis stavby:

Podkrovní vestavba v historickém bytovém domě. Vestavbou vzniknou tři podkrovní byty.