Rekonstrukce a změna využití budovy - mateřská školka

Rekonstrukce a změna využití budovy - mateřská školka

Praha 1, Pštrossova

 

Investor:                                            Městská část Praha 1 

Zpracovatel projektu:

            Architektonický návrh:             Quadra project, s.r.o.

            Generální projektant:               Quadra project, s.r.o.

            Stavební část:                         Quadra project, s.r.o.

            Konstrukční část:                   Statik Ing. Petr Žalský

            Požárně bezp.řešení stavby     Ing. M. Bláhová

            Zdravotechnické instalace:       Jobi s.r.o.

            Vytápění:                                Jobi s.r.o.

            Vzduchotechnika:                   Quadra project, s.r.o.

            Elektroinstalace:                     AZ elektroprojekce, s.r.o.

            Akustická studie:                    Ing. Králíček

            Studie denního osvětlení:         DEK ateliér

 

Zpracované stupně projektové dokumentace:

-          Jednostupňový projekt pro stavební povolení a provedení stavby

 

Popis stavby:

Rekonstrukce výrobního objektu ve vnitrobloku. Budova sestává ze dvou nadzemních podlaží. V celém objektu bude umístěna mateřská školka. Velmi problematické bylo zajištění denního osvětlení heren. Pro zajištění normových hodnot osvětlení byly navrženy světlovody.

 

Vydáno stavební povolení