Rekonstrukce historické budovy - Dům U Hybernů

Rekonstrukce historického objektu a jeho přestavba na divadlo - Dům U Hybernů 

Praha 1, Hybernská ul.

 

Investor:                                            soukromá osoba

 

Zpracovatel projektu:

            Architektonický návrh:            Klang, s.r.o., Doc. Ing.arch. Michael Klang

            Generální projektant:              Klang, s.r.o.

            Stavební část:                        Quadra project, s.r.o.

            Konstrukční část:                   Alston, s.r.o., Ing. Jan Šulcek

            Požárně bezp.řešení stavby     Jiří Chlumský

            Zdravotechnické instalace:     Ing. Josef Hoidekr, Ing. Šustr

            Vytápění:                              Ing. Petr Vacek

            Divadelní technologie:            Gradior, s.r.o.

 

Zpracované stupně projektové dokumentace:

-          Projekt pro stavební povolení

-          Projekt pro výběr zhotovitele

-          Projekt pro provedení stavby

 

Popis stavby:

Rekonstrukce a přestavba historické budovy (původně barokního kostela) na muzikálové divadlo.

 

Realizováno v roce 2005.