Rekonstrukce historické budovy na hotel

Rekonstrukce historické budovy na hotel

Rekonstrukce historické budovy na hotel

Vladislavova ul., Praha 1

 

Investor:                                           Carliste Estates s.r.o.

Zpracovatel projektu:

            Architektonický návrh:             DaM s r.o.

            Generální projektant:               DaM s r.o.

            Stavební část:                         Quadra project, s.r.o.

            Konstrukční část:                    Alston s.r.o., Ing. Šulcek

            Požárně bezp.řešení stavby     Ing. Hlavačka

            ZTI, plyn:                                Ing. Svátek

            Vzduchotechnika:                   Wato s.r.o., Ing. Šmolík

            UT, chlazení:                          Wato s.r.o., Ing.Zikmund

            Elektroinstalace:                     Ing. Hettner, Ing. Beržon

            Gastro:                                   Ing. Beranová
            Akustika:                                Akustika Praha s.r.o., Ing. Rozsíval
            POV:                                      VPÚ Praha s.r.o., Ing. Peterková
            Osvětlení:                                Dalea s.r.o., Ing. Stárka
            Rozptylová studie:                    Ing. Půlkrábek

 

Zpracované stupně projektové dokumentace:

-          Projekt pro stavební povolení

 

Popis stavby:

Objekt  je součástí blokové zástavby (rohový objekt). Pro objekt využívaný v minulosti jako administrativní budova s prodejními prostory v přázemí a stravovacím provozem v patře je nevržena rekonstrukce a adaptace pro hotelové účely