Rekonstrukce průmyslové stavby Addfood - budova F

Rekonstrukce průmyslové stavby Addfood - budova F

Addfood – budova F

 

Areál Addfood, rekonstrukce budovy F

 

Investor:                                            Addfood, s.r.o.

 

Zpracovatel projektu:

            Architektonický návrh:          Ing.arch. Jiří Vrzal

            Generální projektant:              Architekton, s.r.o.

            Stavební část:                          Quadra project, s.r.o.

            Konstrukční část:                    Ing. Mojmír Pinc

            Požárně bezp.řešení stavby     Ing. M. Vrzalová

            Elektroinstalace:                     Ing. Ivan Popek

 

Zpracované stupně projektové dokumentace:

-          Projekt pro provedení stavby

 

Popis stavby:

 

Rekonstrukce původně administrativní budovy v průmyslovém areálu, její přestavba na dílenský provoz dle potřeb investora, včetně dispozičních vazeb na novou tovární halu. Součástí rekonstrukce bylo rovněž vybourání původních, nedostatečně únosných dřevěných stropů a jejich nahrazení novým ocelovým skeletem, samostatně založeným.

 

Realizováno v roce 2006.