Rekonstrukce průmyslového objektu - STK Stodůlky

Rekonstrukce průmyslového objektu - STK Stodůlky

STK Stodůlky - rekonstrukce průmyslového objektu

Praha - Stodůlky, ul. Hájčí

 

Investor:                                            soukromá osoba

 

Zpracovatel projektu:

            Architektonický návrh:             MgA. Mirko Neckář

                                                        Ing.arch. Ivo Chvojka

            Generální projektant:              Quadra project, s.r.o.

            Stavební část:                        Quadra project, s.r.o.

            Konstrukční část:                    Ing. Jan Pospíšil

            Požárně bezp.řešení stavby     Ing. P.Machová

            Zdravotechnické instalace:       Jobi, s.r.o., HW projekt, s.r.o.

            Vytápění:                               Jobi, s.r.o.

            Elektroinstalace:                     Petr Marounek

            Průkaz energ.náročnosti:        Ing. T. Krásný

            Dopravní stavby:                     SL-ZA projekt, s.r.o., Jakub Slánský

 

Zpracované stupně projektové dokumentace:

-          Projekt pro územní řízení - vodovodní a plynovodní řad

-          Jednostupňový projekt - (pro stavební řízení a pro provedení stavby) - hala STK

 

Popis stavby:

 

Rekonstrukce a přístavba průmyslového objektu (skladové haly) z 80.let 20.století. V rekonstruované hale bude umístěna stanice technické kontroly; v nové přístavbě pak administrativní provozy, spojené s agendou STK. Součástí projektu pak je řešení zpevněných ploch okolo haly, pro zajištění přístupu do haly STK pro osobní i nákladní vozy, a rovněž řešení chodníků pro přístup obob k budově.

Samostatnou částí projektu pak je projekt pro územní řízení na inženýrské sítě v ulici Hájčí, jehož cílem je přivést do lokality vodovod a plynovod a zajistit přeložení sítí v přilehlé místní komunikaci, včetrně napojení haly a dalších cca. 10 objektů v sousedství. Smyslem této přípravné fáze je zrušení původních areálových rozvodů a řádné napojení haly a okolních objektů jako samostatných budov z ulice Hájčí.

 

Projekt zpracován v roce 2010. V současnosti probíhá územní řízení na inženýrské sítě.