Rekonstrukce školní budovy - Michelská škola

Michelská škola

Praha 4

 

Investor:                                            občanské sdružení

 

Zpracovatel projektu:

            Architektonický návrh:          DaM, s.r.o., Ing.arch. Jan Holna, Ing.arch. David Macháček

            Generální projektant:              DaM, s.r.o.

            Stavební část:                          Quadra project, s.r.o.

            Konstrukční část - statika:       Statikon Solutions s.r.o.

            Požárně bezp.řešení stavby     Miroslav Schneider

            Zdravotechnické instalace:     Ing. Josef Hoidekr

            Vytápění:                                Ing. Petr Vacek

            Elektroinstalace:                     Petr Marounek

 

Zhotovitel:                                         PSJ, a.s.

 

Zpracované stupně projektové dokumentace:

-          Projekt pro stavební povolení

-          Projekt pro provedení stavby

 

Popis stavby:

 

Rekonstrukce novorenesanční školní budovy.

Původním záměrem investora byla rekonstrukce střechy, výstavba učeben a bytu školníka v podkroví a sanace části suterénu, v rozsahu potřebném pro zřízení šaten k venkovnímu školnímu hřišti. Následné zlepšení finančních možností investora umožnilo postupné zvětšování rozsahu stavební akce, výsledkem je velkorysá rekonstrukce větší části školní budovy, včetně opravy fasád, výměny oken, výměny rozvodů v převážné části budovy (kromě kuchyně), zřízení nové výměníkové stanice.

 

Realizováno v letech 2009 a 2010 (2 etapy – v čase letních prázdnin).