Skladovací hala zemědělské techniky

Skladovací hala zemědělské techniky
Kuchař  

 

Investor:                                            soukromá osoba

 

Zpracovatel projektu:

            Generální projektant:                   Quadra project, s.r.o.

            Stavební část:                            Quadra project, s.r.o.

            Konstrukční část:                       Statikon Solutions, Ing. P. Žalský PhD.

            Požárně bezpečnostní řešení:     Ing. M. Bláhová

           

Zpracované stupně projektové dokumentace:

-          Projekt pro územní rozhodnutí a stavební povolení

 

Popis stavby:

Přístavba haly pro zemědělskou techniku ke stávajícímu objektu.

 

Realizováno