Střešní nástavby na panelových domech, Praha, ul. K Lučinám, K Chmelnici

Střešní nástavby na panelových domech, Praha, ul. K Lučinám, K Chmelnici

Nástavby na panelových domech v Praze, ul. K Lučinám a K Chmelnici

 

Investor:                                            SKM, a.s. 

Zpracovatel projektu:

            Architektonický návrh:              A plus, Ing.arch.Z. Teplý

            Generální projektant:                A plus, s.r.o.

            Stavební část:                         Quadra project, s.r.o.

            Konstrukční část:                    Alston, s.r.o., Ing. Jan Šulcek

            Požárně bezp.řešení stavby:     Ing. M. Vrzalová

            Zdravotní technika:                   Ing. Chmelka - projektový atelier SÚPR, Pavel Musil

            Vzduchotechnika:                    Petlach TZB s.r.o., Ing. Jiří Petlach, Miroslav Dědič

            Ústřední vytápění:                    Alfatherm, Martin Plecitý, Jana Fialová

            Elektroinstalace:                      Petr Gruber

            Výtahové šachty:                     PPD design, s.r.o., Ing. Janina Wilkonská, Oldřich Dluhoš

            Výkaz výměr:                          Vladimír Mrázek

 

Zpracované stupně projektové dokumentace:

-          Projekt pro stavební povolení

-          Projekt pro provedení stavby

 

Popis stavby:

Nástavba na pětipodlažních panelových domech soustavy G57. Jednopodlažní a dvoupodlažní nástavby, řešené jako ocelový skelet se zděnými ztužujícími jádry kolem schodišť. V nástavbách jsou byty. Součástí stavby bylo rovněž zřízení přístaveb výtahů. 

Realizováno v roce 2005.