Gymnázium Zborovská - výdejna jídel, stavební úpravy šaten

Gymnázium Zborovská - výdejna jídel, stavební úpravy šaten

Výdejna jídel, stavební úpravy šaten

Gymnázium Ch.Dopplera, Zborovská 45, Praha 5

 

Investor:                                            Magistrát Hl.m.Prahy

            (zastoupený:                           Gymnáziem Ch.Dopplera)

 

Zpracovatel projektu:

            Architektonický návrh:          Quadra project, s.r.o.

            Generální projektant:              Quadra project, s.r.o.

            Stavební část:                          Quadra project, s.r.o.

            Konstrukční část:                    Ing. Mojmír Pinc

            Požárně bezp.řešení stavby     Jiří Chlumský

            Zdravotechnické instalace:     Ing. Josef Hoidekr

            Vytápění:                                Ing. Petr Vacek

            Vzduchotechnika:                   Ing. Martin Lučanský

            Elektroinstalace:                     Ing. František Mráz

 

Zhotovitel:                                         Komest, s.r.o.

 

Zpracované stupně projektové dokumentace:

-          Architektonická studie

-          Projekt pro stavební povolení

-          Projekt pro provedení stavby

-          Dokumentace skutečného provedení stavby

 

Popis stavby:

Demolice původních jednopodlažních přístaveb ve dvoře školní budovy, nová přístavba v celé ploše dvora (na části půdorysu dvoupodlažní). V přístavbě je umístěna školní jídelna s výdejnou jídel, a šatny pro žáky.