Služby projekční kanceláře QUADRA

Příprava zakázky

Zajištění veškerých nezbytných podkladů, průzkumů, zaměření a posudků pro rozhodování o technických možnostech Vašeho záměru.

Vypracování všech stupňů projektové dokumentace

Zpracování architektonické studie, dokumentace pro územní řízení, stavební řízení, výběr dodavatele, provedení stavby včetně autorského dozoru, dokumentace klientských změn, skutečného provedení stavby a zjednodušené dokumentace skutečného provedení (pasporty staveb).

Specializujeme se na veškeré stavby v oboru pozemních staveb (novostaveb i rekonstrukcí) jako jsou objekty pro bydlení, obchod, kulturu, administrativu, sport, školství, zdravotnictví, výzkum, služby, výrobu a skladování.

Inženýrská činnost

Vyřízení všech stanovisek dotčených orgánů státní správy.

Grafické zpracování projektů

Samozřejmostí je zpracování projektu v digitální podobě, případně zajištění 3D vizualizací.