Módní salon Maiselova

Módní salon

Maiselova, Praha 1

 

Investor:                                            soukromá firma

 

Zpracovatel projektu:

            Generální projektant:                 Quadra project, s.r.o.  

            Požárně bezpečnostní řešení:    Ing. Svatava Čermáková

            VZT, UT, chlazení:                    Petlach s.r.o.

            Elektroinstalace:                      Petr Marounek

        

Zpracované stupně projektové dokumentace:

-          Jednostupňový projekt pro stavební povolení a provedení stavby

 

Popis stavby:

Adaptace nebytového prostoru v suterénu a přízemí na pánský a dámský módní salon s přehlídkovým prostorem a úpravnou oděvů.

 

Realizováno