Občerstvení na Masarykově nábřeží

Stavební úpravy občerstvení včetně repase fasády parteru

Masarykovo nábřeží, Praha 1

 

Investor:                                            MČ Praha 1

 

Zpracovatel projektu:

            Generální projektant:                 Quadra project, s.r.o.  

            Požárně bezpečnostní řešení:    Ing. Marta Bláhová

            VZT:                                        SaS vzduchotechnika, Ing. Petr Vávra

            Vytápění:                                 Ing. Petr Vacek

            Elektroinstalace:                       Petr Marounek

        

Zpracované stupně projektové dokumentace:

-          Jednostupňový projekt pro stavební povolení a provedení stavby

 

Popis stavby:

Stavební úpravy nebytového prostoru občerstvení v přízemí bytového domu, výměna vzduchotechniky a repase fasády parteru.

 

Realizováno