Parkovací plochy a garáže ve vnitrobloku

Parkovací plochy a garáže ve vnitrobloku

Parkovací plochy a garáže ve vnitrobloku 

Praha 9, Drahobejlova

 

Investor:                                            soukromé osoby

Zpracovatel projektu:

            Ověřovací studie:                   Quadra project, s.r.o.

 

 Zpracované stupně projektové dokumentace:

-          Ověřovací studie

 

Popis stavby:

Vnitroblok mezi bytovými domy s obslužnou komuikací a dvorky jednotlivých domů. Studie veřejných parkovacích ploch a garáží.