Rekonstrukce a dostavba historické budovy na hotel

Rekonstrukce a dostavba historické budovy na hotel

Jungmannova ul., Praha 1

 

Investor:                                            Euclide Invest s.r.o.

Zpracovatel projektu:

            Architektonický návrh:             DaM s r.o.

            Generální projektant:               DaM s r.o.

            Stavební část:                         Quadra project, s.r.o.

            Konstrukční část:                    První statická s.r.o.  

            Požárně bezp.řešení stavby     Ing. Hlavačka

            Zdravotechnické instalace:       Ing. Svátek

            Vzduchotechnika:                    S & S Vzduchotechnika s.r.o.

            UT, plyn, náhradní zdroj:          Jobi s.r.o.

            Elektroinstalace:                     Ing. Hettner, Ing. Beržon

            Chlazení :                               Petlach s.r.o., Ing. Špaček

            Gastro:                                   Ing. Beranová
            Akustika:                                Akustika Praha s.r.o., Ing. Rozsíval
            POV:                                      VPÚ Praha s.r.o., Ing. Peterková
            Osvětlení:                                Dalea s.r.o., Ing. Stárka
            Trafostanice:                            Energo Praha s.r.o., Ing. Hoť

 

Zpracované stupně projektové dokumentace:

-          Projekt pro územní rozhodnutí, stavební povolení a výběr zhotovitele stavby

 

Popis stavby:

Objekt  je součástí blokové zástavby. Administrativní objekt využívaný v minulosti jako zdravotní středisko je nyní neobydlený. Projekt navrhuje jeho rekonstrukci, dostavbu a adaptaci na hotel.