Rekonstrukce a přístavba bytového domu V domově

Rekonstrukce a přístavba bytového domu V domově

Rekonstrukce a přístavba bytového domu

Praha, ulice V domově

               

Investor:                                            soukromá osoba

 

Zpracovatel projektu:

            Architekt:                               M.A.Václav Hofmeister
            Stavební část:                        Quadra project, s.r.o.
            Konstrukční část:                   Ing. Petr Žalský, Ph.D.      
            Požárně bezp.řešení stavby     Ing. Petra Machová
            Zdravotechnické instalace:      Ing. Zdenka Čechová
            Vytápění:                               Ing. Petr Vacek

 

Zpracované stupně projektové dokumentace:

-          Jednostupňový projekt pro stavební povolení a provedení stavby

 

Popis stavby:

Rekonstrukce stávajících prostor v ustupujícím čtvrtém podlaží zděného bytového domu a změna užívání prostor na byt. Na terase je navržena přístavba pro zvětšení užitné plochy bytu.

Realizováno