Rekonstrukce a přístavba vily Písečná

Rekonstrukce a přístavba vily Písečná

Rekonstrukce a přístavba vily

Praha, ulice Písečná

               

Investor:                                            soukromá osoba

 

Zpracovatel projektu:

            Architektonický návrh:             Architekton, s.r.o., Ing.arch. Jiří Vrzal
            Generální projektant:               Architekton, s.r.o., Ing.arch. Jiří Vrzal
            Stavební část:                        Quadra project, s.r.o.
            Konstrukční část:                   Ing. Mojmír Pinc
            Požárně bezp.řešení stavby     Ing. M. Vrzalová
            Zdravotechnické instalace:      Ing. Tomáš Holický
            Vytápění:                               Ing. Petr Vacek

 

Zpracované stupně projektové dokumentace:

-          Jednostupňový projekt pro stavební povolení a provedení stavby

 

Popis stavby:

Rekonstrukce a přístavba rodinného domu z počátku 20.století.

Realizováno v roce 2004.