Rekonstrukce a sanace suterénních prostor Pařížská

Rekonstrukce a sanace suterénních prostor Pařížská

Pařížská, Praha 1

 

Investor:                                            soukromý investor

 

Zpracovatel projektu:

            Generální projektant:                 Quadra project, s.r.o.

            Stavební část:                          Quadra project, s.r.o.

            Vzduchotechnika:                     SaS vzduchotechnika s.r.o.

           

Zpracované stupně projektové dokumentace:

-          Jednostupňový projekt pro stavební povolení a provedení stavby

 

Popis stavby:

Kompletní rekonstrukce suterénu, zejména s ohledem na sanaci proti zemní vlhkosti. Návrh nového schodiště, podlahových konstrukcí, nuceného větrání.