Rekonstrukce a změna využití budovy - mateřská školka a víceúčelový sál, Praha 1, Štěpánská 26

Rekonstrukce a změna využití budovy - mateřská školka a víceúčelový sál, Praha 1, Štěpánská 26

Rekonstrukce a změna využití budovy - mateřská školka a víceúčelový sál 

Praha 1, Štěpánská 26

 

Investor:                                            Městská část Praha 1 

Zpracovatel projektu:

            Architektonický návrh:             Quadra project, s.r.o.

            Generální projektant:               Quadra project, s.r.o.

            Stavební část:                         Quadra project, s.r.o.

            Vizualizace                            Ing.arch. František Maršálek

            Konstrukční část:                   Statik Ing. Petr Žalský

            Požárně bezp.řešení stavby     Ing. M. Bláhová

            Zdravotechnické instalace:       Quadra project, s.r.o.

            Vytápění:                                Ing. Petr Vacek

            Vzduchotechnika:                    Ing. Stárek

            Elektroinstalace:                     Petr Marounek

            Akustická studie:                    Ing. Š.Hrádek

            Studie denního osvětlení:         DEK ateliér

 

Zpracované stupně projektové dokumentace:

-          Architektonická studie

-          Jednostupňový projekt

 

Popis stavby:

Rekonstrukce nevyužívaného objektu ve dvoře. Budova sestává z jednoho podzemního a dvou nadzemních podlaží. Ve 2.NP bude umístěna mateřská školka, v přízemí víceúčelový sál. Suterén byl zčásti využit pro umístění technického zařízení budovy.

 

V současnosti probíhá stavební řízení