Rekonstrukce bytu Truhlarska

Rekonstrukce bytu

Truhlarska, Praha 1

 

Investor:                                            MČ Praha 1

 

Zpracovatel projektu:

            Generální projektant:                 Quadra project, s.r.o.

            Stavební část:                          Quadra project, s.r.o.

            Požárně bezp.řešení stavby       Ing. Petra Machová

            Zdravotechnické instalace:        Ing. Josef Hoidekr

            Vytápění:                                 Ing. Petr Vacek

            Elektroinstalace:                      Petr Marounek

 

Zpracované stupně projektové dokumentace:

-          Jednostupňový projekt pro stavební povolení a provedení stavby

 

Popis stavby:

Rekonstrukce malometrážního bytu včetně komplexní výměny vnitřních rozvodů.

 

Realizováno