Rekonstrukce historického domu a půdní vestavba

Rekonstrukce historického domu a půdní vestavba

Rekonstrukce historického domu a půdní vestavba

Zborovská ul., Praha 5

 

Investor:                                            soukromá osoba

Zpracovatel projektu:

            Architektonický návrh:              Ing. arch. Petr Malinský

            Stavební část:                         Quadra project, s.r.o.

            Konstrukční část:                    Alston, s.r.o., Ing. Jan Šulcek

            Požárně bezp.řešení stavby      Jiří Chlumský

            ZTI, Plyn, UT:                          Ing. Petra Brzáková

            Vzduchotechnika:                    Miroslav Bechyně

            Elektroinstalace:                      Petr Marounek

            Akustická studie:                     VZLÚ a.s., Ing. Marcela Šloufová

            Studie denního osvětlení:          Doc. Ing. Jan Kaňka PhD

 

Zpracované stupně projektové dokumentace:

-          Projekt pro stavební povolení

-          Projekt pro provedení stavby

 

Popis stavby:

Rekonstrukce, dvorní a půdní vestavba památkově chráněného činžovního domu. Úprava střešního sklonu. Vestavba výtahu.

 

Realizováno