Rekonstrukce historických budov - Hotel Svatý Tomáš

Rekonstrukce historických budov - Hotel Svatý Tomáš

Rekonstrukce historických budov - Hotel Svatý Tomáš 

Letenská ul., Praha 1

 

Investor:                                            SC Master, s.r.o. 

Zpracovatel projektu:

            Architektonický návrh:             Omikron K, s.r.o.,  Ing.arch. Martin Kotík

            Generální projektant:               Omikron K, s.r.o.

            Stavební část:                         Quadra project, s.r.o.

            Konstrukční část:                    Alston, s.r.o., Ing. Jan Šulcek

            Požárně bezp.řešení stavby     Ing. M. Pospíšil

            Zdravotechnické instalace:       SÚPR, s.r.o., Ing. J.Turek, 

            Vzduchotechnika:                    Žemlička a Matoušek

 

Zpracované stupně projektové dokumentace:

-          Projekt pro stavební povolení

-          Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby

-          Projekt pro provedení stavby (objekty A,B,C,D)

 

Popis stavby:

Rekonstrukce a přístavba areálu historických budov kláštera sv.Tomáše (budova A), klášterního pivovaru (budovy B,C,D) a dvou domů z období renesance (budovy E, F), na luxusní hotel o 100 pokojích, včetně přístaveb ve dvorech (restaurace, foyer). Rozsáhlý projekt v historickém jádru Prahy, s citlivým přístupem k historickým budovám. 

 

Realizováno v roce 2009.