Rekonstrukce nebytového prostoru na restauraci

Rekonstrukce nebytového prostoru na restauraci
Rekonstrukce nebytového prostoru na restauraci
Praha 1, Rybná  

 

Investor:                                            MČ Praha 1

 

Zpracovatel projektu:

            Generální projektant:                 Quadra project, s.r.o.

            Stavební část:                           Quadra project, s.r.o.

            Požárně bezp.řešení stavby       Ing. Svatava Čermáková

            Konstrukčnáí část:                    Statikon Solutions s.r.o., Ing Petr Žalský PhD.

            Zdravotechnické instalace:          Jobi s.r.o., J. Nechuta  

            Vzduchotechnika, chlazení:       SaS vzduchotechnika s.r.o.

            Vytápění:                                 Jobi s.r.o., Ing. M. Bohadlová  

            Elektroinstalace - silnoproud:    Petr Marounek

             

Zpracované stupně projektové dokumentace:

-          Projekt jednostupňový

 

Popis stavby:

Rekonstrukce stávajících prostor (policejní služebna) na restauraci. Součástí navržené stavby je obnovení původního vzhledu budovy – zřízení nových výkladců v uliční fasádě, v úrovni 1.NP.

V současnosti je vydáno stavební povolení, stavba dosud nezapočala.