Rodinné domy v Klecanech

Novostavby tří rodinných domů v Klecanech

               

Investor:                                            soukromé osoby

 

Zpracovatel projektu:

            Architektonický návrh:            Ing.arch. P. Kratochvíl

            Generální projektant:              Quadra project, s.r.o.

            Stavební část:                        Quadra project, s.r.o.

 

Zpracované stupně projektové dokumentace:

-          Jednostupňový projekt pro stavební povolení a provedení stavby

 

Popis stavby:

Novostavba tří rozdílných rodinných domů.

Realizováno