Rodinný dům v Praze Kunraticích

Rodinný dům v Praze Kunraticích

Rodinný dům v Praze Kunraticích

               

Investor:                                            soukromá osoba

 

Zpracovatel projektu:

            Architektonický návrh:              Ing.arch. Petr Mikolášek
            Generální projektant:                Quadra project, s.r.o.
            Stavební část:                         Quadra project, s.r.o.
            Konstrukční část:                    Ing. Petr Žalský, PhD.
            Zdravotechnické instalace:        Ing. Zdenka Čechová
            Vytápění:                                Ing. Jan Mašata
            Elektroinstalace:                     Petr Marounek

 

Zpracované stupně projektové dokumentace:

-          Jednostupňový projekt pro stavební povolení a provedení stavby

 

Popis stavby:

Novostavba rodinného domu na parcele, uvolněné demolicí staršího projektu. Spíše nenápadný rodinný dům, s důrazem na nízkou energetickou náročnost.

 

Realizováno 2010