Výstavní prostory a kavárna Haštalská

Výstavní prostory a kavárna

Haštalská, Praha 1

 

Investor:                                            soukromá firma

 

Zpracovatel projektu:

            Architekt:                                 Klang s.r.o.

            Stavební část:                          Quadra project, s.r.o.  

            Požárně bezpečnostní řešení:    Ing. Valdimíra Špačková

            Vzduchotechnika:                     Miroslav Bechyně

            ZTI, UT, plynovod:                     Jobi s.r.o. 

            Elektroinstalace:                       Ing. L. Hettner

            Gastroprovoz:                           Věra Beranová

            Akustická studie:                      Akustika Praha s.r.o., Ing. J. Novák

        

Zpracované stupně projektové dokumentace:

-          Jednostupňový projekt pro stavební povolení a provedení stavby

 

Popis stavby:

Adaptace nebytového prostoru na výstavní prostory s kavárnou.

 

Realizováno