Rekonstrukce školní družiny ZŠ Kladská

Rekonstrukce školní družiny ZŠ Kladská

Rekonstrukce školní družiny ZŠ Kladská

Praha 2, ul. Kladská

 

Investor:                                           MČ Praha 2

 

Zpracovatel projektu:

            Generální projektant:                          Quadra project, s.r.o.

           

Zpracované stupně projektové dokumentace:

-          Projekt pro stavební povolení

-          Projekt pro zadání stavby

-          Projekt pro provedení stavby

 

Popis stavby:

Předmětem projektu jsou stavební úpravy ve školní družině, smyslem úprav je sanační zásah pro zamezení přísunu zemní vlhkosti do stěn a podlah školní družiny a celková renovace povrchů a sociálního zařízení.

 

Realizováno