Vítejte na stránkách projekční kanceláře QUADRA

Naše projekční kancelář se zabývá přípravou a tvorbou projektů staveb zejména z oboru pozemní stavby. Projekty se mohou týkat novostaveb, rekonstrukcí či stavebních úprav stávajících budov. Naší specializací jsou zejména projekty rekonstrukcí staveb, a to jak projekty rekonstrukcí běžných objektů, tak i objektů v památkových rezervacích či památkových zónách, a dále projekty budov, které jsou přímo chráněny jako národní kulturní památky.

Kvalitní projekty staveb

Dobrý dům, to není jen hromada cihel a veliká spousta betonu. Kvalitní budova - to je především kvalitní, koncepčně promyšlený a důkladně zpracovaný projekt domu. Zkušenost, která neztrácí ze zřetele celek, a zároveň dbá o správné řešení rozhodujících detailů. Nezáleží na tom, jestli se řeší projekt rodinného domu nebo velikého luxusního hotelu, projekt divadla, restaurace, nebo továrny. Každý lze zpracovat kvalitně a každý si zaslouží péči zkušených odborníků.

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace stavby může být naší projekční kanceláří zpracována ve všech výkonových stupních projektu od studie a dokumentace pro územní rozhodnutí přes dokumentaci pro ohlášení stavby a pro stavební povolení, po dokumenatci pro výběr dodavatele a pro provedení stavby. Naší silnou stránkou je právě tvorba detailně propracované a promyšlené realizační dokumentace. Při práci spolupracujeme s různými architekty a s odborníky z řad jednotlivých profesí jako je elektro, vzduchotechnika, statika či zdravotní instalace a činnosti specialistů z jednotlivých profesí koordinujeme.

 

Referenční projekty staveb:

Stavby pro kulturu a sport (divadlo, kostel, galerie, hřiště)
Stavby pro ubytování (hotel, penzion, ubytovna)
Stavby pro administrativu, obchod a služby (velkoplošná prodejna, nebytový prostor, pasáž)
Stavby pro školství (mateřská školka, základní škola, gymnázium, střední škola)
Bytové domy, byty (bytový dům, rodinný dům, byt, střešní nástavba, půdní vestavba)
Průmyslové stavby (sklad, hala, výrobní podnik, stanice technické kontroly)
Garáže a parkovací plochy (hromadná garáž, parkovací plocha)
Projekty rodinných domů
Rekonstrukce střech a fasád (střecha, fasáda, výměna oken, uliční výkladce)
Pasporty staveb - pasportizace